Game Design

Oyun Tasarlama Atölyesi

Çocuklar ne kadar birbirinden farklı olursa olsun,
Hepsinin ortak bir noktası vardır: Oyunları severler!
Onlara kendi oyunlarını oluşturmayı öğretiyoruz.
21.yy’ ın yüksek talep gören mesleklerinden birinde ilk adımlarını atmalarına yardımcı olacağız.

Geliştiren ve ilham veren bir hobi

Uygulamalı olarak programlamayı öğreniyoruz

Roblox’ta oyunlarımızı daha karmaşık ve ilginç hale getirmek için LUA programlama dilinde başlangıç seviyesinden başlayarak gelişiyoruz.

Ufkumuzu Genişletiyoruz

Her derste yeni İngilizce kelimeleri, oyun endüstrisinin terimlerini ve zaman yönetiminin temellerini öğreniyoruz.

Yaratıcı düşünceleri ve hayalleri önemsiyoruz

Öğrenilen bilgiler ile birlikte ilk dersten itibaren çocuğun kendi oyun alanını ve karakter tasarımını oluşturmaya başlaması sağlanır. Öğretmenimiz fikrin uygulanmasında yardımcı olur.

Oyun kreasyonları için en popüler çevrimiçi platformdur. Ayda 100 milyondan fazla kullanıcı Roblox Studio kullanarak kendi oyunlarını yaratıyor.

Roblox platformunun kullanıcıları, kendi komut dosyalarını kullanarak oyunlarının işlevselliğini tıpkı hayal dünyalarında ki gibi özgürce genişletebilir.

Oyunlar üzerinde tam olarak çalışma yapmak ve oyun geliştirmeye devam etmek için platform kullanıcıları ücretsiz bir uygulama olan Roblox Studio'yu kullanırlar.

Platformun kullanıcıları, kendi komut dosyalarını kullanarak oyunlarının işlevselliğini dilediğince genişletebilir ve oyununu geliştirebilir.

Kursun sonunda neleri öğrenmiş olacaklar?

Birkaç kapsamlı özgün proje oluşturacaktır.

İngilizce kelime dağarcığını genişletecektir.

Zaman yönetiminin ne olduğunu öğrenecektir.

Ekip içinde verimli çalışmayı öğrenecektir.

Topluluk önünde konuşmayı geliştirecektir.

Kurs Programı

4. Hafta Sonunda

Platformdaki temel araçlara ve senaryolarla çalışmanın temellerine hakim olacağız.
İşlevsellik yazılımları ve rotasyon mekanizmalarını kullanarak bir platform oyunu oluşturmuş olacağız.

8. Hafta Sonunda

Bağımsız bir şekilde bina inşa etmeyi ve bir mimarinin nasıl tasarlandığını öğreneceğiz.
Tasarım ortamımızın tüm detaylarını şekillendirdiğimiz bir seyahat oyunu tasarlamış olacağız.

12. Hafta Sonunda

Bir oyunun hikaye örgüsünü tasarlamış olacağız ve engellerin ve sürprizlerin nasıl oluşturulduğunu öğreneceğiz.
Engeller ve sürprizlerle dolu bir oyun tasarlamış olacağız.

24. Hafta Sonunda

Oyunumuz için senaryolar oluşturacak ve oyunu test etmek için sınama oyunları geliştirmiş olacağız. Kişiselleştirilmiş nesnelerden oluşan çok seviyeli bir oyun tasarlamış olacağız.

32. Hafta Sonunda

Kendi oyunumuzu tamamlamış olacağız ve hedef kitleye sunabileceğiz.

Odak Noktamız

Dersler ne şekilde olacak?

Çevrimiçi Ders

Özel platformdan

Öğretmen eşliğinde

6- 8 kişilik gruplar